Skontaktuj się z nami

Centrum Transferu Technologii INTech Sp. z o.o.
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

+48 71 39 54 135

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
VI Wydział Godpodarczy Krajowego Rejstru Sądowego.