530 mln zł dla naukowców na prowadzenie innowacyjnych badań w skali światowej

Program „Międzynarodowe Agendy Badawcze” (MAB) jest wzorowany na programie „Teaming for Excellence” ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Celem MAB jest stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych, stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie identyfikowania programów i tematów badawczych, polityki personalnej, zarządzania pracami B+R oraz komercjalizacji wyników prac B+R. Adresatami  MAB  są wybitni uczeni z Polski i zagranicy, którzy podejmą się zorganizowania i prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w ramach projektów i jednostek tworzonych wspólnie z wiodącymi ośrodkami z innych państw.

Szczegółowe informacje na stronie: http://ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,3808,530-mln-zl-dla-naukowcow-na-prowadzenie-innowacyjnych-badan-w-skali-swiatowej.html 

Zamknij

Rozwiązania naukowe