ESTE 2016 – 6th International Conference on Excited States of Transitions Elements

Konferencje ESTE są cyklicznie organizowane od 1988 roku w ścisłej współpracy między Wydziałem Chemii UWr i Instytutem Niskich Temperatur PAN oraz Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Ekonomicznym. Konferencja jest poświęcona wszystkim aspektom luminescencji i materiałów luminescencyjnych. Konferencje ESTE są od zawsze również miejscem spotkań dużej liczby najmłodszych badaczy – doktorantów, a nawet studentów. Dzięki temu ESTE jest też rodzajem szkoły dla dużej grupy najmłodszych naukowców. Nie inaczej jest w tym roku. Dość wspomnieć, że prezentacje ustne mieć będą także wyróżniający się doktoranci, w tym także z Wrocławia. Cykl konferencji ESTE dobrze promuje osiągnięcia wrocławskiego środowiska badaczy materiałów luminescencyjnych, poszerza i ułatwia kontakty naukowe z uczonymi z innych krajów, a w konsekwencji ułatwia także tworzenie konsorcjów występujących o środki unijne na badania. Ciągły wzrost liczby uczestników wskazuje, że jest to konferencja o rosnącym znaczeniu dla środowiska naukowego.

ESTE 2016 - Excited States of Transitions Elements

 

Szczegóły dostępne na stronie: http://www.este2016.pl/?p=welcome

Zamknij

Rozwiązania naukowe