Ipanterm Sp. z o.o. pozyskała finansowanie w ramach SME Instrument

Spółka Ipanterm powstała w efekcie wieloletniej pracy naukowców z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. Włodzimierza Trzebiatowskiego we Wrocławiu oraz dzięki wsparciu kapitałowemu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Zadaniem spółki jest komercjalizacja technologii wytwarzania pianosilikatów, czyli porowatych, ogniotrwałych i ekologicznych materiałów termoizolacyjnych.

Pianosilikaty posiadają istotne przewagi konkurencyjne na obecnie stosowanymi na rynku materiałami.

Mogą być w dużej mierze wykonane z odpadów, które zalegają na wysypiskach poprzemysłowych lub powstają na bieżąco w trakcie procesów wydobywczych i wytwórczych. Dodatkowo składają się wyłącznie z nieorganicznych materiałów, co niweluje uwalnianie się szkodliwych gazów w razie pożaru. Pianosilikaty cechuje duży potencjał jeśli chodzi o zastosowanie, ze względu na szerokie możliwości modyfikacji materiału poprzez dodanie domieszek.

Pozyskane wsparcie finansowe oferowane w zakresie SME Instrument ma umożliwić skuteczną komercjalizację tego rozwiązania na rynku europejskim, poprzez weryfikację komercyjną i technologiczną.

CTT Intech Sp. z o. o. jest współautorem Wniosku o dofinansowanie.

Ipanterm to jedna z dwóch spółek z Dolnego Śląska, które pozyskała finansowanie w ramach listopadowego naboru wniosków.Znalezione obrazy dla zapytania Ipanterm

700 × 393 – bestcommunication.pl

 

Zamknij

Rozwiązania naukowe